Zarząd:

  • Andrzej Armiński, prezes
  • Zygmunt Kowalski, wiceprezes
  • Mirosław Szymiec, skarbnik
  • Waldemar Kugler, sekretarz

Komisja Rewizyjna:

  • Jerzy Szwoch, przewodniczący
  • Jędrzej Porada
  • Mieczysław Ircha