1 Mieczysław Lewicki, założyciel, zmarł
2 Mirosław Jakubek, założyciel
3 Jerzy Szkudlarek, założyciel, zmarł
4 Andrzej Armiński, założyciel
5 Bruno Salcewicz, założyciel, zmarł
6 Adam Krasnodębski, założyciel
7 Mirosław Rzechuła, założyciel
8 Marek Frycz, założyciel
9 Mieczysław Ircha, założyciel
10 Ryszard Żełudziewicz, założyciel
11 Jędrzej Porada, założyciel
12 Andrzej Czaja, założyciel
13 Marek Czaja, założyciel
14 Michał Kęszycki, założyciel
15 Leszek Sołtysik, założyciel, zmarł
16 Tadeusz Siwiec, założyciel, zmarł
17 Jerzy Szwoch
18 Andrzej Gedymin, zmarł
19 Roman Drozdowski, zmarł
20 Olgierd Franckowski, zmarł
21 Wacław Kowalewski, zmarł
22 Maciej Szymański
23 Piotr Kabut
24 Jerzy Domański
25 Maciej Gocba
26 Urszula Teodorczyk
27 Zygmunt Kowalski
28 Zbigniew Andruszkiewicz
29 Mirosław Szymiec
30 Janusz Kusiewicz, zmarł
31 Jerzy Paleolog
32 Andrzej Lewandowski
33 Wojciech Drewniak 
34 Zygmunt Łodygowski, zmarł
35 Krystyna Trych, zmarła
36 Jarosław Szczepanowski
37 Adam Kantorysiński
38 Marcin Raciborski
39 Adam Dąbrowski
40 Stanisław Stańczuk
41 Andrzej Wojciechowski
42 Janusz Charkiewicz, zmarł
43 Roman Puchalski
44 Henryk Rokicki
45 Zenon Szostak
46 Henryk Kałuża
47 Marek Lewenstein
48 Włodzimierz Byliński, zmarł
49 Wiesław Zaremba
50 Tadeusz Zajączkowski
51 Bogusław Daszkiewicz
52 Zdzisław Kilarski
53 Joanna Pajkowska
54 Władysław Łącki
55 Tomasz Włoch
56 Jerzy Kuśmider
57 Zbigniew Zbroja
58 Waldemar Kugler
59 Michał Jósewicz
60 Roman Sztukowski
61 Paweł Hapanowicz
62 Sławomir Woźniak
63 Lech Łucki
64 Jolanta Długajczyk
65 Władysław Roman Kijowski
66 Grzegorz Węgrzyn
67 Tomasz Jurecki
68 Andrzej Nowacki