Z NASZEJ KLUBOWEJ HISTORII

26 lutego 2000 roku w sali konferencyjnej Polskiego Radia w Szczecinie 16-osobowa grupa kapitanów jachtowych, wcześniej posiadających stopień jachtowego kapitana żeglugi wielkiej,  bądź jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej, podjęła decyzję o utworzeniu stowarzyszenia o nazwie Klub Kapitanów Jachtowych. Głównymi inicjatorami zawiązania oficjalnej organizacji skupiającej posiadaczy najwyższych uprawnień żeglarskich byli: Mirosław Jakubek i Mieczysław Lewicki. Podczas tego zebrania założycielskiego, któremu przewodniczył Tadeusz Siwiec, przedyskutowano i uchwalono Regulamin KKJ oraz powołano Komitet Założycielski – pierwszy Zarząd KKJ w składzie: Mieczysław Lewicki – prezes oraz Mirosław Jakubek – sekretarz. Jednocześnie ustalono, że na czas nieobecności w kraju Mirosława Jakubka obowiązki sekretarza Klubu przejmie Tadeusz Siwiec.

8 kwietnia 2000 roku, z udziałem 19 kapitanów jachtowych, dokonano nowego wyboru Zarządu KKJ w składzie:

  • prezes - Mieczysław Lewicki,
  • wiceprezes – Adam Kasnodębski
  • wiceprezes – Leszek Sołtysik
  • wiceprezes – Mirosław Jakubek
  •  sekretarz  - Andrzej Czaja

24 uczestników dwóch pierwszych spotkań klubowych to niżej wymienieni członkowie-założyciele naszego Klubu: Andrzej Armiński, Andrzej Czaja,  Marek Czaja, Jerzy Domański, Roman Drozdowski, Olgierd Franckowski, Marek Frycz, Andrzej Gedymin, Mieczysław Ircha, Miosław Jakubek, Piotr Kabut, Michał Kęszycki, Wacław Kowalewski, Adam Krasnodębski, Mieczysław Lewicki, Jędrzej Porada,  Mirosław Rzechuła, Bruno Salcewicz, Tadeusz Siwiec, Leszek Sołtysik, Jerzy Szkudlarek, Jerzy Szwoch, Maciej Szymański, Ryszard Żełudziewicz

17 października 2000 roku Klub Kapitanów Jachtowych uzyskuje oficjalny status stowarzyszenia zwykłego dzięki zarejestrowaniu pod numerem 45 w ewidencji stowarzyszeń zwykłych Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin.                     

2003 – 2010 Comiesięczne spotkania klubowe odbywają się po zakończeni sezonu żeglarskiegpo, w każdy drugi poniedziałek miesiąca. Dzięki nawiązaniu partnerskiej współpracy z Klubem Kapitanów Żeglagi Wielkiej oraz Klubem Absolwentów Państwowej Szkoły Rybołóstwa Morskiego, spotkania odbywały się w Klubie „Pod Masztami” Wyższej Szkoły Morskiej (obecnie Politechniki Morskiej). 
W wyniku kolejnych wyborów w roku 2003 i 2006 Zarząd KKJ ustabilizował się  w niezmienianym składzie: Mieczysław Lewicki – prezes, Urszula Teodorczyk – wiceprezes, Jerzy Domański i Mirosław Szymiec – członkowie Zarządu.
Jako stowarzyszenie skupiające doświadczonych i kompetentnych przedstawicieli środowiska żeglarskiego, KKJ wspiera m.inn. inicjatywę odbudowy jachtu „Polonez”, zabiega u władz miasta o umożliwienie  jachtom cumowania przy reprezentacyjnym szczecińskim Bulwarze Piastowskim, protestuje przeciwko projektowi tzw. podatku podwodnego, angażuje się w projekt utworzenia nowego muzeum morskiego na Łasztowni oraz w pomoc w organizacji finału TSR 2007. Przedstawiona w piśmie z dnia 16.11.2009 inicjatywa  KKJ dotycząca budowy na Jeziorze Dąbie, na wzór parkingów leśnych, sieci ogólnodostępnych zakątków wodnych, umożliwiających krótkotrwały i bezpieczny dla ludzi i środowiska naturalnego postój jachtów i innego sprzętu rekreacyjnego, spotyka się z akceptacją Prezydenta Szczecina. Zapowiedziane zostają konieczne działania formalno-prawne oraz projektowe.

13 grudnia 2010 Uroczyste spotkanie klubowe z okazji 10-lecia Klubu Kapitanów Jachtowych. Naszymi gośćmi byli Jerzy Demetraki Paleolog – Kapitan Mesy Kaprów Polskich Bractwa Wybrzeża (członek KKJ) oraz kpt. ż.w. Anatol Magdziak – prezes Stowarzyszenia Absolwentów WSRM.

14 lutego 2011 Kolejne wybory Zarządu KKJ w niezmienionym składzie: Mieczysław Lewicki – prezes, Urszula Teodorczyk – wiceprezes, Jerzy Domański – sekretarz, Mirosław Szymiec- skarbnik. Podjęto uchwałę o skreśleniu z listy członków KKJ osób zalegających z opłacaniem składek członkowskich. Tym samym KKJ dotąd zrzeszający 49 kapitanów jachtowych, obecnie zrzesza 24 osoby. 

6 sierpnia 2011 Zorganizowana przez Urząd Miasta Szczecin wizja lokalna (rejs statkiem „Dziewanna”) związana z przedstawieniem miejsc i oceną proponowanej lokalizacji postulowanych przez KKJ zakątków wodnych

12 grudnia 2011 Spotkanie opłatkowe powiązane z prezentacją II tomu opracowania Jędrzeja Porady o bezpieczeństwie w żegludze jachtowej.

24-27.05.2012 Rejs trzech jachtów (Bonita, Harry i Rubin) reprezentujących KKJ do Kołobrzegu z okazji otwarcia nowej mariny. Zaprojektował ją Zbigniew Andruszkiewicz, członek KKJ.

4 sierpnia 2013 Podczas szczecińskiego finału TTSR, na pokładzie „Fryderyka Chopina” Jędrzej Porada został uhonorowany Nagrodą Chwały Mórz BW, a Michał Kęszycki – medalem Bractwa Wybrzeża.

14 kwietnia 2014 Wybory Zarządu KKJ  w niezmienionym składzie: Mieczysław Lewicki, Urszula Teodorczyk, Jerzy Domański, Mirosław Szymiec.

15.07.2014 Zarząd KKJ zatwierdza zaproponowaną przez Zdzisława Kilarskiego plakietkę z logo stopnia kapitana jachtowego oraz emblemat klubowy.

21.02.2015 Podczas konferencji poświęconej regionalnemu podsumowaniu poprzedniego sezonu żeglarskiego honorową odznaką Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polakiego zostają odznaczeni: Zbigniew Andruszkiewicz, Andrzej Armiński, Michał Kęszycki oraz Mieczysław Lewicki, a dyplomy 70-lecia Żeglarstwa Polskiego na Pomorzu Zachodnim - za ich ponad 50-letnia kapitańską wachtę orzymują Tadeusz Siwiec i Zygmunt Kowalski.

Wiosna 2015 Członkowie KKJ odwiedzili i bardzo pozytywnie ocenili wykonastwo powstalych z inicjatywy KKJ, pierwszych zakątków wodnych: Kwadrat, Głębia, Orły i Wydnik. Ich koszt   budowy 1.327 tys. zł. sfinansowany z budżetu miasta Szczecin oraz środków unijnych z Regionalnego Programu Woj. Zachodniopomorskiego

16 stycznia 2016 Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze dokonuje wyboru Zarządu KKJ w składzie: Jerzy Szkudlarek – prezes, Henryk Kałuża – wiceprezes, Urszula Teodorczyk – sekretarz, Mirosław Szymiec- skarbnik.
W uznaniu i podziękowaniu za 16-letnie pełnienie funkcji Prezesa KKJ, kpt. Mieczysław Lewicki zostaje uhonorowany tytułem członka honorowego KKJ. 

10 października 2016 Zebranie z okazji 80-lecia Jędrzeja Porady połączone z prezentacją III tomu jego bileuszowego dzieła pt. „Morska Żegluga Jachtowa – Wybrane Problemy Bezpieczeństwa”.

2 marca 2018 Joanna Pajkowska i niemiecki żeglarz Uwe Rottgeving otrzymują nagrodę Srebrny Sekstant za zwycieski start na s/y Rote 66 w Transatlantyckich Regatach TwoStar 2017.

2 marca 2018 Włodzimierz Byliński otrzymuje Nagrodę Żeglarską Szczecina Rejs Roku 2017 za rejs ze Szczecina do Grecji po spełnienie swoich marzeń.

20 lipca 2018 Zmarł j.kpt.ż.w. Andrzej Gedymin dziennikarz, publicysta, żeglarz.

29 listopada 2018 Zmarł kpt. Jerzy Szkudlarek – prezes KKJ. 

14 stycznia 2019 Wybory nowego Zarządu KKJ w składzie: Urszula Teodorczyk – prezes, Henryk Kałuża – wiceprezes, Właadysław Łącki – sekretarz, Mirosław Szymiec – skarbnik.

11 lutego 2019 uroczyste spotkanie Klubu z okazji wyboru nowego Zarządu KKJ. Naszymi gośćmi byli Zbigniew Zalewski – prezes ZOZŻ oraz Włodzimierz Grycner – wiceprezes Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej.

11 marca 2019 Podczas comiesięcznego spotkania klubowego gościliśmy członka KKJ Jerzego Kuśmidera z Vacouver oraz Halinę Nadolską z Onko Sailing.

20 marca 2019 Zmarł j.kpt.ż.w. Janusz Charkiewicz inż. budownictwa morskiego, regatowiec, działacz żeglarski, komandor Klubu Żeglarzy Samotników.

Marzec 2019 Zenon Szostak otrzymuje Nagrodę Żeglarską Szczecina Popularyzator Żeglarstwa za ponad 40-letnia działalność na rzecz popularyzacji żeglarstwa, szczególnie akademickiego, na Pomorzu Zachodnim i w Polsce

22 lipca 2019 Zmarł kpt.j. Bruno Salcewicz marynarz, żeglarz, regatowiec i pisarz.

14 października 2019 Podczas comiesięcznego spotkania klubowego gościliśmy kpt. Wojciecha Jacobsona z okazji jego 90-lecia. W zebraniu uczestniczyli także kapitanowie ż.w. Włodzimierz Grycner, Lech Katkowski oraz studenci Akademii Morskiej – członkowie uczelninego koła LMiR. 

9 lstopada 2019 Uroczyste spotkanie klubowe w tawernie JK AZS po zakończonym sezonie żeglarskim, z udziałem wdów po zmarłych członkach KKJ -  Haliny Maińskiej, Heleny Borlik-Salcewicz oraz Pawła Ryżewskiego – opiekuna jachtu „Maria”. 

13 stycznia 2020 Nadzwyczajne Walne Zebranie KKJ. W związku z rezygnacją z pełnienia swych funkcji w Zarządzie KKJ Henryka Kałuży, Władysława Łąckiego i Mirosława Szymca, w skład zmienionego Zarządu wybrano: Tomasza Włocha – wiceprezes, Jerzego Szwocha – sekretarz oraz Janusza  Kusiewicza – skarbnik.

Marzec 2020 Joanna Pajkowska otrzymuje nagrodę Srebrny Sekstant oraz Nagrodę Żeglarską Szczecina Żeglarz Roku 2019 za rejs na s/y Fanfan – samotnie dookoła świata bez zawijania do portu trasą wokół trzech przylądków

14 czerwca 2021 Trzej członkowie Zarządu wybrani 15.01.2020, informują drogą mailową o rezygnacji z pełnienia swych funkcji w Zarządzie KKJ. 

9 lipca 2021 Zmarł kpt. Janusz Kusiewicz.

13 września 2021 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KKJ, zwołane przez prezes Urszulę Teodorczyk z trzymiesięcznym skróceniem kadencji,  dokonało wyboru nowego prezesa  i członków Zarządu KKJ w składzie:  Andrzej Armiński – prezes, Tomasz Włoch – wiceprezes, Waldemar Kugler – sekretarz, Mirosław Szymiec – skarbnik.
Zebranie podjęło uchwałe o przyjęciu nowego Regulaminu KKJ. 
Zgodnie z jego zapisami, w tajnym głosowaniu wybrano Komisję Rewizyjną KKJ w składzie: Jerzy Szwoch – przewodniczący KR, Mieczysław Ircha i Jędrzej Porada – członkowie.
Podjęto także uchwały o przywróceniu praw członkowskich wszystkim osobom skreślonym z listy członków KKJ z powodu nieopłacenia składek członkowskich oraz o odstąpieniu od pobierania składek członkowskich z dniem 1 stycznia 2022 roku. Zobowiązano Zarząd KKJ do uzyskania przez Klub stutusu członka PZŻ i ZOZŻ.

27 września 2021 Zmarł kpt.j. Włodzimierz Byliński – nagradzany za dalekie samotne rejsy oceaniczne

18 stycznia 2022 Biuro Dialogu Obywatelskiego UM Szczecin poinformowało o przyjęciu do akceptującej wiadomości zmienionego 13.12.21 Regulaminu KKJ zmianie zapisu o Komisji Rewizyjnej dla stowarzyszenia zwykłego o nowym numerze 87.

12 lutego 2022 Zarząd KKJ informuje o utworzeniu rachunku w banku Santander. Prosi o dokonywanie wszelkich wpłat na rzecz KKJ, w tym darowizn zastępujących składki, na rachunek nr 56 1090 1492 0000 0001 4692 1180.

Marzec 2022 Jerzy Szwoch otrzymuje główną Nagrodę Żeglarską Szczecina im. Ludomira Mączki.

10 października 2022 Zarząd KKJ informuje o zmianie dotychczasowej klubowej domeny internetowej klubkapitanow.pl na nową o nazwie kapitanowiejachtowi.pl, trwających przygotowaniach do utworzenia nowej klubowej strony internetowej oraz adresu mailowego.

14 listopada 2022 Tomasz Włoch w liście do Klubu informuje z rezygnacji z pełnienia funkcji wiceprezesa KKJ z powodu zmiany miejscas zamieszkania.

13 lutego 2023 Nadzwyczajne Walne Zebranie KKJ wybiera do składu Zarządu Zygmunta Kowalskiego, który obejmuje funkcję wiceprezesa KKJ.

4 marca 2023 Michał Jósewicz zostaje wybrany kapitanem Mesy Szczecińsikiej Bractwa Wybrzeża

25 marca 2023 Kapituła Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina ogłosiła, że główną nagrodę im. kpt. Ludomira Mączki otrzymał Zygmunt Kowalski.

2 kwietnia 2023 Zarząd KKJ informuje o zakończeniu przygotowań redakcyjnych i organizacyjnych i uruchomieniu klubowej strony internetowej www.kapitanowiejachtowi.pl

2 lipca 2023 Podczas Kapitańskich Dni Morza na Łasztowni Tomasz Włoch odznaczony został krzyżem „Pro Mari Nostro”, wysokim odznaczeniem Ligi Morskiej i Rzecznej.

2 sierpnia 2023 Zmarł kpt. Mieczysław Lewicki, w latach 2000 – 2015 prezes naszego klubu, członek honorowy KKJ.

30 stycznia 2024 Walne Zebranie Zachodniopomorskiego Okręgu Ligi Morskiej i Rzecznej dokonało wyboru nowych władz. Tomasz Włoch został wiceprezesem Zarządu Zarządu Okręgu LMiR.

4 lutego 2024 Podczas dorocznej Gali Żeglarskiej nasi koledzy klubowi: Michał Jósewicz, Zygmunt Kowalski i Jerzy Szwoch uhonorowani zostali przez Zarząd ZOZŻ medalami pamiątkowymi 75 Lat Żeglarstwa Polskiego na Pomorzu Zachodnim w uznaniu zasług dla zachodniopomorskiego żeglarstwa.

16 kwietnia 2024 Zmarł Roman Drozdowski, członek KKJ od roku 2001. Przez ponad dwa dziesięciolecia nie poddawał się atakom różnych chorób, w tym  trzech nowotworowych. Był  żeglarzem,wykładowcą akademickim, miłośnikiem sztuki, czynnym rzeczoznawcą i inspektorem technicznym PZŻ, biegłym sądowym i ławnikiem Izby Morskiej, członkiem i przewodniczącym okręgowych komisji Dyscyplinarnej i Rewizyjnej, członkiem władz JK AZS, prowadził jachty po Bałtyku Morzu Północnym i Morzu Śródziemnym, z powodzeniem startował w regatach.