Główna Międzynarodowa Nagroda Żeglarskia Szczecina dla Zygmunta Kowalskiego

W sobotę 25 marca 2023 roku poznaliśmy laureatów Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina. Cieszymy się, że laureatem Nagrody Głównej im. Ludomira Mączki został nasz kolega klubowy j.kpt.ż.w. Zygmunt Kowalski, jeden z najwybitniejszych szczecińskich działaczy żeglarskich, dziennikarz. Członek SEJK Pogoń, YKP Szczecin, Klubu Żeglarzy Samotników, Mesy Kaprów Polskich Bractwa Wybrzeża. Prowadził jachty „Dar Szczecina” i „Hajduk” w Operacjach Żagiel i The Catty Sark Tall Ships Races w latach 1976, 1980, 1982, 1983 i 1984 a w roku 1974 jacht „Iskra 70” w Bałtyckich Regatach Samotnych Żeglarzy o Puchar „Poloneza”. Ma za sobą blisko 100 tysięcy Mm przebytych na różnych jachtach w ponad 120 rejsach morskich i oceanicznych, w tym w 93 rejsach na funkcji kapitana. Kapituła nagród przypomniała, ze w latach 1962 – 1976 był współinicjatorem i koordynatorem budowy Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Szczecinie.
Gratulując nadmienię z satysfakcją, że w poprzednim roku Główną Mięczynarodową Nagrodą Zeglarską Szczecina także otrzymał nasz kolega klubowy - kpt. jachtowy Jerzy Szwoch.

Tomasz Włoch