Spotkanie Klubu Kapitanów Jachtowych w poniedziałek, 9 października 2023 roku o godzinie 18:00

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Zapraszam Was na spotkanie Klubu Kapitanów Jachtowych w poniedziałek 9 października 2023 roku o godzinie 18:00 do "Klubu Pod Masztami" w Politechnice Morskiej przy Wałach Chrobrego.

Kolega kpt. Grzegorz Węgrzyn przedstawi prelekcję o swoim rejsie przez Przejście Pólnocno-Zachodnie. Liczę, że ten aktualny temat spotka się z Waszym zainteresowaniem.

Do zobaczenia!

Andrzej Armiński, prezes KKJ

Mieczysław Lewicki odszedł na Wieczną Wachtę

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Z wielkim smutkiem informuję, że 2 sierpnia 2023 roku, w wieku 92 lat zmarł nasz kolega i przyjaciel Mieczysław Lewicki, pierwszy i długoletni (2000 – 2015) prezes Klubu Kapitanów Jachtowych, jego członek honorowy, inicjator powstania szczecińskiej sieci zakątków wodnych, bez reszty oddany sprawom morza i żeglarstwa. Cześć Jego Pamięci.

Pogrzeb odbędzie się w środę, 9 sierpnia br o godzinie 12:00 w kaplicy głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

 

Proporce Klubu Kapitanów Jachtowych są dostępne

Szanowne Koleżanki i Koledzy Kapitanowie!

20230707 222745 resized 1Z radością informuję, że członkowie naszego Stowarzyszenia mogą nabywać oficjalne proporczyki Klubu Kapitanów Jachtowych. Zainteresowanych proszę o  skontaktowanie się z kolegą skarbnikiem  kpt. Mirosławem Szymcem, telefon 606 907 530. Cena proporczyka o wymiarach 32 x 49 cm to 25 zł.

Zachęcam do noszenia klubowego proporczyka po salingiem Waszych jachtów.

Serdecznie pozdrawiam
Andrzej Armiński, prezes KKJ

Spotkanie Klubu Kapitanów Jachtowych w poniedziałek, 8 maja 2023 roku o godzinie 18:00

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Zapraszam Was na spotkanie Klubu Kapitanów Jachtowych w poniedziałek 8 maja 2023 roku o godzinie 18:00 do "Klubu Pod Masztami" w Politechnice Morskiej przy Wałach Chrobrego.
Przedstawię prelekcję o kobiecych regatach dookoła świata 2005-2007 na jachtach "mantra ANIA" i "mantra ASIA", które miałem przyjemność organizować. Liczę, że temat spotka się z Waszym zainteresowaniem.
Do zobaczenia!
Andrzej Armiński, prezes KKJ

Spotkanie Klubu Kapitanów Jachtowych w poniedziałek, 17 kwietnia 2023 roku o godzinie 18:00

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Zapraszam Was na spotkanie Klubu Kapitanów Jachtowych w poniedziałek, 17 kwietnia 2023 roku o godzinie 18:00 do "Klubu Pod Masztami" w Politechnice Morskiej przy Wałach Chrobrego.

Nasz Klub wystąpi w formalnym wniosku do Prezydenta Miasta Szczecin o umieszczenie w Alei Żeglarzy tablicy upamiętniającej kpt. Czesława Gogołkiewicza.

Zanim to nastąpi, sylwetkę Czesława Gogołkiewicza: projektanta jachtów, szefa biura konstrukcyjnego Morskiej Stoczni Jachtowej w Szczecinie i wybitnego kapitana przedstawi red. Zbigniew Kosiorowski. Nie zabraknie omówienia historii tragicznego rejsu jachtu Raczyński II.

Zabiorą też głos inne osoby znające kapitana, a także kżw. Ryszard Bąk, inicjator upamiętnienia Czesława Gogołkiewicza w Alei Żeglarzy.

Do zobaczenia!

Andrzej Armiński, prezes KKJ

Główna Międzynarodowa Nagroda Żeglarskia Szczecina dla Zygmunta Kowalskiego

W sobotę 25 marca 2023 roku poznaliśmy laureatów Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina. Cieszymy się, że laureatem Nagrody Głównej im. Ludomira Mączki został nasz kolega klubowy j.kpt.ż.w. Zygmunt Kowalski, jeden z najwybitniejszych szczecińskich działaczy żeglarskich, dziennikarz. Członek SEJK Pogoń, YKP Szczecin, Klubu Żeglarzy Samotników, Mesy Kaprów Polskich Bractwa Wybrzeża. Prowadził jachty „Dar Szczecina” i „Hajduk” w Operacjach Żagiel i The Catty Sark Tall Ships Races w latach 1976, 1980, 1982, 1983 i 1984 a w roku 1974 jacht „Iskra 70” w Bałtyckich Regatach Samotnych Żeglarzy o Puchar „Poloneza”. Ma za sobą blisko 100 tysięcy Mm przebytych na różnych jachtach w ponad 120 rejsach morskich i oceanicznych, w tym w 93 rejsach na funkcji kapitana. Kapituła nagród przypomniała, ze w latach 1962 – 1976 był współinicjatorem i koordynatorem budowy Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Szczecinie.
Gratulując nadmienię z satysfakcją, że w poprzednim roku Główną Mięczynarodową Nagrodą Zeglarską Szczecina także otrzymał nasz kolega klubowy - kpt. jachtowy Jerzy Szwoch.

Tomasz Włoch

INFORMACJA O NOWEJ STRONIE INTERNETOWEJ KLUBU KAPITANÓW JACHTOWYCH

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy przygotowania programowe i redakcyjne i zapraszamy do odwiedzin nowej strony internetowej Stowarzyszenia Klub Kapitanów Jachtowych. Zamieściliśmy na niej nowe materiały oraz część, dziś już historycznych, materiałów archiwalnych, które zamierzamy sukcesywnie uzupełniać.
Strona www.kapitanowiejachtowi.pl  adresowana jest nie tylko do członkiń i członków naszego Klubu, ale do całego środowiska kapitanów jachtowych. Chcemy za jej pośrednictwem dzielić się ważnymi informacjami i doświadczeniami, przyczyniać się do integracji posiadaczy najwyższych uprawnień żeglarskich. Zachęcamy nie tylko do lektury, ale także do dzielenia się swoimi uwagami, relacjami z odbytych rejsów, ważnymi kapitańskimi informacjami. 
Do współpracy z naszą stroną oraz do przystąpienia do Klubu Kapitanów Jachtowych zachęcamy i zapraszamy wszystkie koleżanki i kolegów kapitanów jachtowych, bez względu na datę i rodzaj otrzymanego patentu oraz osobisty staż kapitański. Nasze wspólne doświadczenia i dokonania mogą i powinny służyć dobru polskiego jachtingu morskiego i oceanicznego. 
                                                 
Z żeglarskimi pozdrowieniami 
Andrzej Armiński i Zygmunt Kowalski

Zaproszenie na spotkanie KKJ, 13 marca 2023

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Zapraszam na spotkanie Klubu Kapitanów Jachtowych w poniedziałek, 13 marca 2023 o godzinie 18:00 do "Klubu Pod Masztami" w Politechnice Morskiej przy Wałach Chrobrego.
Tematem przewodnim spotkania będzie przedstawienie międzynarodowej organizacji "Bractwo Wybrzeża", mającej silną reprezentację w Polsce. Uzyskamy informacje z pierwszej ręki, od właśnie wybranego nowego Kapitana Mesy Szczecińskiej Bractwa, naszego kolegi klubowego Michała Jósewicza, któremu gratulujemy wyboru.

Do zobaczenia
Andrzej Armiński, prezes KKJ

Zawiadomienie o terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Klubu Kapitanów Jachtowych w sprawie wyborów uzupełniających skład Zarządu

Zarząd Klubu Kapitanów Jachtowych działając na podstawie rozdziału VI ust. 3 Regulaminu, zawiadamia, iż w dniu 13 lutego 2023 roku o godzinie 17:45 w Klubie pod Masztami w Politechnice Morskiej w Szczecinie położonej przy ul. Wały Chrobrego 1 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu Kapitanów Jachtowych.


Zarząd informuje ponadto, iż w przypadku gdy w terminie wskazanym powyżej, na Nadzwyczajne Walne Zebranie nie stawi się liczba członków wymagana do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu odbędzie się w drugim terminie tj. w dniu 13 lutego 2023 roku o godzinie 18:00 w tym samym miejscu.

Zebranie zwoływane jest w konsekwencji rezygnacji kol. Tomasza Włocha z funkcji w Zarządzie Klubu Kapitanów Jachtowych. Regulamin w rozdziale VII ust. 12 daje Walnemu Zebraniu prawo do uzupełnienia składu Zarządu w przypadku powstania wakatu w czasie trwania kadencji.

Porządek obrad i Regulamin obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania są załączone do niniejszego Zawiadomienia.

W imieniu Zarządu zachęcam wszystkich członków Klubu Kapitanów Jachtowych do aktywnego uczestnictwa w obradach.

Z poważaniem

Andrzej Armiński
Prezes Klubu Kapitanów Jachtowych

Szczecin, 25 stycznia 2023

Spotkanie i prelekcja 2023-01-09

Zapraszamy na spotkanie Klubu Kapitanów Jachtowych w poniedziałek, 9 stycznia 2023 o godzinie 18:00 do "Klubu Pod Masztami" w Politechnice Morskiej przy Wałach Chrobrego.

Kol. Zbyszek Andruszkiewicz wygłosi prelekcję: "Prezentacja koncepcji architektonicznych jachtów wykonanych przez studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Akademii Morskiej (jeszcze) na kierunku projektowanie i budowa jachtów."

Spotkanie i prelekcja 2022-12-12

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów na spotkanie Klubu Kapitanów Jachtowych w poniedziałek, 12 grudnia 2022 o godz. 18.00 w Klubie pod Masztami Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Ilustrowaną zdjęciami prelekcję "Dezetą SUM do Berlina i dalej..." wygłosi kpt. Michał Jósewicz.

Spotkanie 2022-11-14

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów na spotkanie Klubu Kapitanów Jachtowych, które odbędzie się w poniedziałek 14 listopada 2022 o godz. 17:00 w Klubie pod Masztami Politechniki Morskiej (Akademii Morskiej) w Szczecinie.