Nasz Klub, założony w 2000 roku, skupia osoby posiadające patent kapitana jachtowego. W prowadzonej przez Biuro Dialogu Społecznego Urzędu Miasta Szczecin ewidencji stowarzyszeń zwykłych wpisany jest jako Stowarzyszenie Klub Kapitanów Jachtowych.
 
dpH2HrJ
 
 
 

W uchwalonym 13 grudnia 2021 roku nowym Regulaminie KKJ określiliśmy następująco nasze cele i zadania:

  • Inicjowanie, wspieranie i promowanie różnych form uprawiania żeglarstwa, a w szczególności żeglarstwa morskiego i oceanicznego.
  • Inicjowanie i wykonywanie przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi żeglarstwa.
  • Opiniowanie i inicjowanie zmian w istniejących oraz projektowanie nowych przepisów dotyczących żeglarstwa.
  • Konsolidacja środowiska żeglarskiego, w szczególności posiadaczy patentów kapitanów jachtowych.
  • Uczestnictwo w dziele zachowania w zbiorowej pamięci żeglarskiej dokonań kapitanów jachtowych, a w szczególności kapitanów jachtowych z województwa zachodniopomorskiego oraz ważniejszych wydarzeń z ich udziałem.
  • Dbałość o utrzymywanie wysokiego poziomu kompetencji żeglarskich oraz postaw etycznych członków Klubu.

Spotkania klubowe odbywają się w drugi poniedziałek każdego miesiąca o godzinie 18:00 w “Klubie Pod Masztami” Politechniki Morskiej, ul. Wały Chrobrego 1-2 w Szczecinie.

Do przystąpienia do Klubu Kapitanów Jachtowych zapraszamy wszystkie koleżanki i kolegów kapitanów jachtowych, bez względu na datę i rodzaj otrzymanego patentu oraz osobisty staż kapitański. Nasze wspólne doświadczenia i dokonania mogą i powinny służyć dobru polskiego jachtingu morskiego i oceanicznego. Oto deklaracja członkowska. 

1.jpg